AVALUACIÓ


CRITERIS

  4 Molt bé!

3 Bé!

2 Regular

1 Fluix
Treball individual
dels dilemes
Has treballat en silenci i has escrit una solució raonada a tots els casos
T’has deixat un problema sense raonar
T’has deixat 2 problemes sense raonar
No has raonat cap de les solucions
Treball en grup dels dilemes
Tens un bon tracte amb els teus companys i tots aporteu solucions als 3  casos
Un dels companys  no  aporta idees als casos
Dos dels companys  no  aporta idees als casos
No feu cap reflexió en grup
Realització del vídeo
El vídeo té la durada adequada. Tots els companys interveniu activament.
El vídeo té la durada adequada encara que un company no participa activament.
El vídeo no té la durada adequada i més d’un company no participa activament.
No heu fet el vídeo o no l’heu penjat al blog.
Posada en comú amb tota la classe
Heu participat tots tres companys en la posada en comú i heu escoltat i respectat les intervencions de la resta de la classe.
Un company no ha participat en la posada en comú o ha parlat mentre exposaven els altres grups.
Dos companys no han participat en la posada en comú o han estat parlant durant la resta d’exposicions.
No heu participat o no heu respectat les exposicions de la resta de companys.